• LABI Shinjuku Higashiguchi shop
Address
3-23-7, LABI Shinjyku Higashiguchi Kan 1F B2F, shinjyuku, Shinjyuku-ku, Tokyo Japan
» Access Map
TEL
(+81)3-5362-3677
FAX
(+81)3-5362-3678
LABI Shinjuku Higashiguchi shop